Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
February 25, 2012
Image Size
1.4 MB
Resolution
1998×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
32,775
Favourites
1,809 (who?)
Comments
222
Downloads
245
×
Character Age Meme: Shiratoru by kandasama Character Age Meme: Shiratoru by kandasama
Okay, this time is my Shira...

Can't believe I did this spam and spoiler....

Man, I cried so hardly when I draw the last panel...(iДi)
Why? Who did his suffer? Who dare?
...

...
Yes, that is me/ shot me now. (ー_ー )'kay, at least this time 's better than the older one. At least I can see the difference... (。 ̄□ ̄)ツ

The questions related to the last panel will not be answered~ You may consider it as something random I added randomly into the panel when I can't draw his good-looking 25 years old ~ :">


Kyo:Ậy, mọi người đừng nghĩ l mnh hắt hủi em trắng ~ Chỉ v qu yu thương nn mềnh mới quyết định cho ẻm chết sớm để bảo ton nhan sắc thi ~ ;_; Chứ cn thể loại qui vật khng biết lo ho như thằng tc tm ở trển th vốn ko thm chấp rồi ~

----------------------------
Nhn tiện, lảm nhảm ngoi lề: ~

Nhằm pht động phong tro cổ vũ, khch lệ tinh thần những Người Việt trầm lặng trn DA, bạn mo xanh aka mo-đa-lẻo-mp, vo ngy X thng Y năm Z, đ đưa ra tuyn ngn: "DA dạo ny chn như con gin. Cc đồng ch, chng ta phải đứng ln cải tổ, đưa n về thời k hong kim như trước đy! *chỉ tay ln trời, sng cuộn biển gầm* "
Như vậy, để hưởng ứng lời ku gọi chấn động tự nhin của bạn mo xanh, ti tha thiết yu cầu cc bạn-những người việt trầm lặng- hy thi trầm lặng, hy tch cực cmt, cưa bom, chm gi, troll khắp hang cng ng hẻm trn DA, tch cực nm đ/dp vo hội nghị, tch cực spam (d c nguy cơ cao sẽ bị ban nick~ ). Nhưng đ ăn chơi sợ g mưa rơi, dẫu c bị ban th chng ta vẫn tự ho v đ troll hết mnh ~ Hy cng hnh động để đưa DA về thời k mọi-người-cng-vui-vẻ-cả như trước đy ~
Ngay sau khi pht động phong tro, ngay lập tức bạn mo hồng đ hưởng ứng theo bằng hnh động "chổng m*ng ln trời theo, sng cuồn cuộn vỗ vo vch đ mt hết cả m*ng~ ". Tuy rằng hnh động của bạn c hơi phỉ bng tự nhin, nhưng t ra cũng chứng tỏ độ hớn v nhiệt tnh của bạn đối vs phong tro ~

Vậy, tha thiết đề nghị cc bạn hy hưởng ứng. Hy cng nhau vực lại bầu khng kh si động v tnh đon kết hữu nghị của người V chng ta trn DA~~~~

Nhiệm vụ troll của ti đến đy l hết, phần cn lại sẽ l của cc bạn :"> ~Dễ ci tranh ny sẽ bị nm dp v đống artist cmt (chả lin quan) kia qu ~ =]]
Add a Comment:
 
:iconthelastairbender20:
thelastairbender20 Featured By Owner Jul 25, 2014  Student Artisan Crafter
*revives her from the dead*
Reply
:icontwentysevenbucks:
TwentySevenBucks Featured By Owner Jul 19, 2014
NUUUUUUUUU~ Dat last pannel tho X(
Reply
:iconchild-of-sleep:
Child-of-Sleep Featured By Owner Oct 26, 2013  Hobbyist
I don't know him--but man, that last panel was sad.
Reply
:iconepicontortionist:
epicontortionist Featured By Owner Jul 22, 2013  Hobbyist General Artist

Age 5- Aww, cute<3

Age 13- Aww, cute<3

Age 17- *nosebleed*

Age 25- *smashes monitor**screams**jumps out window*

Reply
:iconwolfstar113:
WolfStar113 Featured By Owner Jul 7, 2013  Hobbyist General Artist
I don't even know this oc and I felt really sad when I saw the last panel... :(
Reply
:iconbetakamo:
Betakamo Featured By Owner Jun 14, 2013  Hobbyist General Artist
Is this an OC or from a show?
Reply
:iconaquariusyaoi:
AquariusYaoi Featured By Owner Apr 21, 2013
.
Reply
:iconx-sailense-x:
x-Sailense-x Featured By Owner Feb 3, 2013  Hobbyist Digital Artist
The last one! TT-TT
Reply
:iconzumea:
Zumea Featured By Owner Sep 11, 2012  Hobbyist General Artist
it's a pretty flower
Reply
:iconkazerinart:
KazerinArt Featured By Owner Sep 10, 2012  Hobbyist Traditional Artist
SHIRA T_T
I already miss you! I will never forget you! You were my favorite and now.....
T_T SHIRA T_T
Reply
Add a Comment: